Browsing by Author Ngô Lê An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • LT


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Các khái niệm chung; Các kiến thức cơ bản về thuỷ văn học; Thuỷ văn học trong Quản lý tài nguyên nước; Thuỷ văn học trong Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; Các kỹ năng cần thiết của một kỹ sư thuỷ văn Cơ hội nghề nghiệp ngành Thuỷ văn học

 • LT


 • Authors: Ngô Lê An; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Thị Thu Nga;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Contents" Introduction to groundwater engineering; Principle of Groundwater flow; Well Hydraulics; Groundwater Modeling Techniques

 • BB


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: Hoàng Thanh Tùng; Nguyễn Thị Thu Hà; Nguyễn Quang Kim (2021)

 • Bài báo này trình bày tóm tắt kết quả mô phỏng dòng chảy thời đoạn tháng cho lưu vực sông Mekong đến Kratie bằng mô hình thủy văn bán phân bố sử dụng dữ liệu Aphrodite. Kết quả mô phỏng được đánh giá là khá tốt cho các trạm trên dòng chính sông Mekong (hệ số Nash dao động từ 0,82 đến 0,92) cho thấy hoàn toàn có thể sử dụng mô hình này để mô phỏng dòng chảy trên lưu vực sông Mekong phục vụ cho các nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và các công trình khai thác đến dòng chảy sông Mekong nói chung và dòng chảy về Đồng bằng song Cửu Long nói riêng.

 • BB


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: Phạm Mỹ Linh; Nguyễn Thanh Thuỷ (2019)

 • Biến đổi khí hậu là một vấn đề nóng hiện nay với những tác động mạnh mẽ tới các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có sự thay đổi của mưa cực trị. Bài báo này nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đường quan hệ cường độ mưa - thời đoạn - tần suất và mô hình mưa thiết kế tại Hà Nội. Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp Tỷ lệ đơn giản nhằm chi tiết hoá lượng mưa thời đoạn dài thiết kế về các thời đoạn ngắn hơn. Mô hình mưa thiết kế được xây dựng theo phương pháp Khối xen kẽ. Sự thay đổi về lượng mưa trong tương lai theo các kịch bản biến đổi khí hậu được mô phỏng bằng bốn mô hình khí hậu vùng (RCM). Kết quả mô phỏng của các mô hình này được hiệu chỉnh sai số nhằm phù ...

 • LT


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Giới thiệu về thống kê trong TV; Chương 3. Mưa; Chương 4. Tổn thất; Chương 5. Dòng chảy; Chương 6. Dòng chảy ngầm

 • LT


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: Nguyễn Thanh Thủy (2021)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Giới thiệu chung; Chương 2: Mưa; Chương 3: Tổn thất; Chương 4: Dòng chảy; Chương 5: Xói mòn lưu vực; Chương 6: Vận chuyển và chu trình biến đổi của thông số chất lượng nước trong sông

 • BB


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: Nguyễn Thị Thu Hà (2019)

 • Thông tin về phân bố mưa theo không gian đóng vai trò quan trọng trong bài toán mô phỏng và quản lý tài nguyên nước. Do mạng lưới các trạm quan trắc mưa hiện nay còn ít, việc sử dụng các nguồn dữ liệu mưa lưới sẽ giúp cải thiện việc mô tả lượng mưa thay đổi theo không gian. Bài báo đánh giá chất lượng hai nguồn mưa lưới phổ biến là Aphrodite và ERA-Interim trên lãnh thổ Việt Nam dựa trên việc so sánh với số liệu mưa thực đo tại 352 trạm. Kết quả đánh giá cho thấy, lượng mưa năm của cả hai nguồn dữ liệu mưa Aphrodite và ERA-Interim đều có kết quả thiên thấp (khoảng -1mm/ngày). Dữ liệu mưa Aphrodite cho mức độ phù hợp với hệ số tương quan (R2) cao hơn nhiều so với ERA-Interim. Lượng mưa...