Filter by collection

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 21-30 of 39 (Search time: 0.1 seconds).
Item hits:
 • SH


 • Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng;  Advisor: -;  Participants: - (2018)

 • Giới thiệu về hệ thống thông tin trong quản lý. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Hệ thống thông tin: tài chính, marketing, sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực, tích hợp trong kinh doanh, thương mại điện tử trong kinh doanh, tự động hóa văn phòng. Quy trình phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức.

 • LT


 • Authors: Nguyễn Thiện Dũng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Bài giảng gồm: Chương 1 – Giới thiệu về hệ thống thông tin trong quản lý; Chương 2 – Hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Chương 3 – Hệ thống thông tin tài chính; Chương 4 – Hệ thống thông tin Marketing; Chương 5 – Hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh; Chương 6 – Hệ thống thông tin nguồn nhân lực; Chương 7 – Hệ thống thông tin tích hợp trong kinh doanh; Chương 8 – Hệ thống thông tin thương mại điện tử trong kinh doanh; Chương 9 – Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng; Chương 10 – Quy trình phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức

 • LT


 • Authors: Bộ môn Cấp thoát nước;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng bao gồm: Vai trò của nguời vận hành nhà máy xử lý nuớc; Nguồn nuớc và công trình thu nuớc; Máy bom và Ðuờng ống dẫn; Keo tụ và tạo bông cặn; Bể lắng; Bể lọc có vật liệu lọc dạng hạt; Khử sắt và mangan; Sát trùng; Xử lý nuớc thải và bùn cặn của nhà máy xử lý nuớc; Quản lý vận hành nhà máy xử lý nuớc; Quản lý và khai thác mạng luới thoát nuớc .

 • LT


 • Authors: Bộ môn Cấp thoát nước;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng bao gồm: Quản lý lưu luợng và chất luợng nuớc; Quản lý mạng luới cấp nuớc; Quản lý các công trình xử lý nuớc cấp; Quản lý hệ thống thoát nuớc

 • LT


 • Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung phần I: Chương 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 2: Phương pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng ; Chương 3: Phân tích, so sánh lựa chọn phương án của dự án xây dựng; Chương 4: Thẩm định dự án

 • LT


 • Authors: Phan Như Thúc;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung môn học gồm: Chương 1: Các khái niệm co bản về môi truờng và phát triển bền vững; Chương 2: Tiêu chuẩn và quy định trong quản lý môi truờng; Chương 3: Các phương pháp trong quản lý môi truờng; Chương 4: Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Chương 5: Quản lý chất thải rắn; Chương 6: Quản lý tài nguyên đất; Chương 7: Quản lý tài nguyên năng luợng và khoáng sản