Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Search Results

Results 1-10 of 17 (Search time: 0.267 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Nguyễn Thiện Dũng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Bài giảng gồm: Chương 1 – Giới thiệu về hệ thống thông tin trong quản lý; Chương 2 – Hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Chương 3 – Hệ thống thông tin tài chính; Chương 4 – Hệ thống thông tin Marketing; Chương 5 – Hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh; Chương 6 – Hệ thống thông tin nguồn nhân lực; Chương 7 – Hệ thống thông tin tích hợp trong kinh doanh; Chương 8 – Hệ thống thông tin thương mại điện tử trong kinh doanh; Chương 9 – Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng; Chương 10 – Quy trình phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức

 • LT


 • Authors: Bộ môn Cấp thoát nước;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng bao gồm: Vai trò của nguời vận hành nhà máy xử lý nuớc; Nguồn nuớc và công trình thu nuớc; Máy bom và Ðuờng ống dẫn; Keo tụ và tạo bông cặn; Bể lắng; Bể lọc có vật liệu lọc dạng hạt; Khử sắt và mangan; Sát trùng; Xử lý nuớc thải và bùn cặn của nhà máy xử lý nuớc; Quản lý vận hành nhà máy xử lý nuớc; Quản lý và khai thác mạng luới thoát nuớc .

 • LT


 • Authors: Bộ môn Cấp thoát nước;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng bao gồm: Quản lý lưu luợng và chất luợng nuớc; Quản lý mạng luới cấp nuớc; Quản lý các công trình xử lý nuớc cấp; Quản lý hệ thống thoát nuớc

 • LT


 • Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung phần I: Chương 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 2: Phương pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng ; Chương 3: Phân tích, so sánh lựa chọn phương án của dự án xây dựng; Chương 4: Thẩm định dự án

 • LT


 • Authors: Phan Như Thúc;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung môn học gồm: Chương 1: Các khái niệm co bản về môi truờng và phát triển bền vững; Chương 2: Tiêu chuẩn và quy định trong quản lý môi truờng; Chương 3: Các phương pháp trong quản lý môi truờng; Chương 4: Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Chương 5: Quản lý chất thải rắn; Chương 6: Quản lý tài nguyên đất; Chương 7: Quản lý tài nguyên năng luợng và khoáng sản