Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Nguyễn Tiến Thành;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Chương 1: Các yếu tố khí tượng cơ bản và mối quan hệ giữa chúng; Chương 2: Thành phần và cấu trúc khí quyển; Chương 3: Tĩnh học khí quyển; Chương 4: Bức xạ mặt trời; Chương 5: Chế độ nhiệt của đất, nước và không khí; Chương 6: Cơ sở nhiệt lực học khí quyển; Chương 7: Cơ sở động lực học khí quyển; Chương 8: Nước trong khí quyển.

 • LT


 • Authors: Vũ Thị Minh Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương 1: Các nguyên lý thuỷ văn; Chương 2: Tính toán các đặc trưng khí tượng thuỷ văn thiết kế; Chương 3: Tính toán dòng chảy lũ thiết kế; Chương 4: Tính toán hồ chứa điều tiết cấp nước; Chương 5: Tính toán điều tiết lũ.

 • LT


 • Authors: Vũ Thanh Tú;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Tổng quan; Mô hình hồi quy nhiều biến; Mô hình tự hồi quy AR (Auto Regressive); Mô hình trung bình trượt MA (Moving Average); Mô hình ARMA(p,q); Mô hình ANN (Artificial Neural Networks);

 • LT


 • Authors: Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương 1: Những khái niệm cơ bản; Chương 2: Một số hàm phân phối xác suất thường dùng trong thủy văn; Chương 3: Kiểm định giả thuyết thống kê; Chương 4: Phân tích tương quan và hồi quy;

 • LT


 • Authors: Hoàng Thanh Tùng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thủy văn nước mặt; Chương 2: Các phương trình cơ bản của dòng chảy mặt; Chương 3: Các tính chất lý hóa và sinh học của nước; Chương 4: Phân tích tính toán thuỷ văn nước mặt; Chương 5:

 • previous
 • 1
 • next