Browsing by Author Phạm Văn Chiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • BB


 • Authors: Phạm Văn Chiến;  Advisor: -;  Participants: - (2019)

 • Trong bài báo này, mô hình MIKE 21FM đã được áp dụng để mô phỏng vận tốc, mực nước và lưu lượng dòng chảy lũ khu vực phân lưu sông Hồng - sông Đuống. Chuỗi dòng chảy ngày mùa lũ năm 2014 và 2018 được sử dụng để đánh giá độ nhạy thông số, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Kết quả mô phỏng thể hiện rằng sai số căn quân phương (RMSE) và tuyệt đối trung bình (MAE) của mực nước tại Bá Giang, Liên Mạc, Hà Nội, Xuân Quan và Thượng Cát nhỏ hơn 7% biên độ độ sâu dòng chảy ghi nhận tại trạm, hệ số tương quan r và NSE rất gần một. Giá trị RMSE và MAE của lưu lượng tại Hà Nội và Thượng Cát chỉ bằng 6% biên độ lưu lượng thực đo, hệ số r và NSE lớn hơn 0.84. Kết quả mô phỏng vận tốc dòng chảy của tr...

 • BB


 • Authors: Phạm Văn Chiến;  Advisor: -;  Participants: Phạm Thị Hương Lan (2019)

 • Nghiên cứu này trình bày kết quả đánh giá bồi lắng lòng hồ Đăk Uy, tỉnh Kon Tum sau 41 năm hoạt động kể từ năm 1977 đến 2018. Trước tiên, thiết bị đo sóng âm đa tần số kết hợp với các điều khiển băng thông chính xác, được biết đến với tên gọi là Sontek M9 ADCP, đã được sử dụng để đo các đặc trưng dòng chảy và địa hình đáy lòng hồ từ nông đến sâu một cách chi tiết và liên tục tại 13 mặt cắt khống chế. Sau đó, các kết quả đo địa hình lòng hồ được kết hợp với dữ liệu bình đồ lòng hồ khi thiết kế để xác định (i) tổng lượng và thể tích bùn cát bồi lắng, (ii) phân bố bồi lắng bùn cát đặc trưng dọc hồ, (iii) phân bố bồi lắng bùn cát trên các mặt cắt ngang lòng hồ. Các kết quả thể hiện rằng t...

 • BB


 • Authors: Phạm Văn Chiến;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu xu hướng biến động mưa và dòng chảy lưu vực sông Lô (tỉnh Hà Giang) giai đoạn 1972-2018 sử dụng phân tích thống kê, đường lũy tích sai chuẩn và kiểm định phi tham số Mann-Kendall. Kết quả thể hiện rằng (i) lượng mưa năm trung bình nhiều năm tại Hà Giang và Bắc Quang lần lượt là 2430 mm và 4510 mm, (ii) lượng mưa năm trung bình nhiều năm tại Hà Giang và Bắc Quang có xu hướng giảm 4 mm/năm, (iii) nhóm các năm mưa nhiều là 1972- 1990 và 1994-2006 và nhóm các năm mưa ít là 1990-1994 và 2006-2018, (iv) lượng mưa tháng trung bình nhiều năm giảm lớn nhất (6.0 mm) vào tháng V. Tại Đạo Đức, dòng chảy năm trung bình nhiều năm là 150 m3/s và có xu hướ...

 • BB


 • Authors: Phạm Văn Chiến;  Advisor: -;  Participants: Nguyễn Văn Giang; Lê Vũ Việt Phong; Trần Anh Phương (2019)

 • Trong bài báo này, phương pháp xử lý mây và bóng mây theo thời gian bao gồm ba bước chính: (i) hiệu chỉnh hệ số bức xạ, (ii) xác định và nhận diện các pixels có mây và bóng mây, (iii) khôi phục lại các pixels có mây và bóng mây sử dụng dữ liệu từ ảnh tham khảo) đã được thực hiện trên nền tảng của Google Earth Engine sử dụng ngôn ngữ lập trình Java Script, và sau đó nó được áp dụng để loại bỏ mây và bóng mây trong 35 ảnh Landsat 5/8 (với tỷ lệ che phủ của mây và bóng mây nhỏ hơn 10%) được thu thập từ năm 1984 đến 2018. Kết quả thể hiện rằng phương pháp xử lý mây và bóng mây theo thời gian đã được xây dựng và áp dụng thành công cho tập ảnh Landsat 5/8 đã lựa chọn. Đồng thời, một cải tiế...

 • LT


 • Authors: Phạm Văn Chiến;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung bài giảng gồm: P1. Giới thiệu chung. P2. Nội dung chính: Chương 1: Các yếu tố cơ bản; Chương 2: Các câu lệnh cơ bản; Chương 3: File dữ liệu và tổ chức file dữ liệu; Chương 4: Đồ hoạ; Chương 5: Một số bài toán ứng dụng. P3. Phương pháp đánh giá

 • BB


 • Authors: Phạm Văn Chiến;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Bài báo này trình bày các kết quả mô phỏng dòng chảy lũ hồ chứa Bản Mòng và các tiểu lưu vực vùng hạ du hồ chứa sử dụng mô hình HEC-HMS. Các thông số của mô hình HEC-HMS được hiệu chỉnh sử dụng số liệu dòng chảy lũ ngày 24-25/7/2015 và phương pháp thử sai. Mô hình HEC-HMS được kiểm định sử dụng số liệu của trận lũ ngày 26-27/7/1991, trước khi được áp dụng để mô phỏng đường quá trình lũ ứng với trận mưa lớn điển hình từ ngày 4-7/8/2017. Kết quả mô phỏng thể hiện rằng mô hình HEC-HMS đã tái hiện rất tốt đường quá trình lưu lượng lũ thực đo, với: r ≥ 0,93, NSE ≥ 0,80, chênh lệch lưu lượng đỉnh lũ thực đo và tính toán chỉ bằng 5% biên độ của lưu lượng lũ thực đo. Thời gian lũ trên lưu vực...

 • BB


 • Authors: Phạm Văn Chiến;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Bài báo này trình bày kết quả tính toán lưu lượng dòng chảy ngày lưu vực sông Lô tính đến trạm thủy văn Vĩnh Tuy, tỉnh Hà Giang sử dụng mô hình phân bố vận tốc theo phương ngang và quan hệ mực nước - lưu lượng. Chuỗi số liệu dòng chảy ngày thời kỳ 2012–2018 được sử dụng để xác định các hệ số của đường quan hệ và giá trị thích hợp của thông số mô hình. Kết quả thể hiện rằng hai phương pháp thể hiện rất tốt giá trị thực đo. Sai số căn quân phương, sai số tuyệt đối trung bình của lưu lượng bằng 10% biên độ lưu lượng ghi nhận tại trạm, hệ số tương quan và Nash-Sufficient lớn hơn 0.78. Sau đó, hai phương pháp được sử dụng để khôi phục lưu lượng dòng chảy từ năm 1972 đến 2012. Các kết quả k...