BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn (111)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in the collection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 111

  • LT


  • Authors: Bộ môn Thủy văn và biến đổi khí hậu;  Advisor: -;  Participants: - (2022)

  • Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quản lý tổng hợp lưu vực sông và phương pháp tiếp cận ở Việt Nam.