Filter by collection

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-10 of 10 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương 1. Mở đầu; Chương 2. Giới thiệu về thống kê trong TV; Chương 3. Mưa; Chương 4. Tổn thất; Chương 5. Dòng chảy; Chương 6. Dòng chảy ngầm

 • LT


 • Authors: Ngô Lê An;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng gồm: Các khái niệm chung; Các kiến thức cơ bản về thuỷ văn học; Thuỷ văn học trong Quản lý tài nguyên nước; Thuỷ văn học trong Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; Các kỹ năng cần thiết của một kỹ sư thuỷ văn Cơ hội nghề nghiệp ngành Thuỷ văn học

 • LT


 • Authors: Hoàng Thanh Tùng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương I: Ðô thị hoá và vấn đề thoát nuớc đô thị; Chương II: Phân tích tính toán mưa; Chương III: Tính toán tổn thất nuớc mưa; Chương IV: Dòng chảy trên lưu vực đô thị; Chương V: Mạng luới thoát nuớc; Chương VI: Mô hình toán thoát nuớc đô thị

 • LT


 • Authors: Phạm Văn Chiến;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung bài giảng gồm: P1. Giới thiệu chung. P2. Nội dung chính: Chương 1: Các yếu tố cơ bản; Chương 2: Các câu lệnh cơ bản; Chương 3: File dữ liệu và tổ chức file dữ liệu; Chương 4: Đồ hoạ; Chương 5: Một số bài toán ứng dụng. P3. Phương pháp đánh giá

 • LT


 • Authors: Nguyễn Tiến Thành;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Chương 1: Các yếu tố khí tượng cơ bản và mối quan hệ giữa chúng; Chương 2: Thành phần và cấu trúc khí quyển; Chương 3: Tĩnh học khí quyển; Chương 4: Bức xạ mặt trời; Chương 5: Chế độ nhiệt của đất, nước và không khí; Chương 6: Cơ sở nhiệt lực học khí quyển; Chương 7: Cơ sở động lực học khí quyển; Chương 8: Nước trong khí quyển.

 • LT


 • Authors: Vũ Thị Minh Huệ;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương 1: Các nguyên lý thuỷ văn; Chương 2: Tính toán các đặc trưng khí tượng thuỷ văn thiết kế; Chương 3: Tính toán dòng chảy lũ thiết kế; Chương 4: Tính toán hồ chứa điều tiết cấp nước; Chương 5: Tính toán điều tiết lũ.

 • LT


 • Authors: Vũ Thanh Tú;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Tổng quan; Mô hình hồi quy nhiều biến; Mô hình tự hồi quy AR (Auto Regressive); Mô hình trung bình trượt MA (Moving Average); Mô hình ARMA(p,q); Mô hình ANN (Artificial Neural Networks);

 • LT


 • Authors: Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương 1: Những khái niệm cơ bản; Chương 2: Một số hàm phân phối xác suất thường dùng trong thủy văn; Chương 3: Kiểm định giả thuyết thống kê; Chương 4: Phân tích tương quan và hồi quy;

 • LT


 • Authors: Hoàng Thanh Tùng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Chương 1: Những vấn đề cơ bản của thủy văn nước mặt; Chương 2: Các phương trình cơ bản của dòng chảy mặt; Chương 3: Các tính chất lý hóa và sinh học của nước; Chương 4: Phân tích tính toán thuỷ văn nước mặt; Chương 5:

 • previous
 • 1
 • next